تعرفه های تریوم:

3ium

بسته اعتماد
بسته اعتماد
تومان 29 ماهانه
پشتیبانی 24 ساعته
10 گیگ مصرف منصفانه
قابلیت اتصال 1 کاربر
اندروید، آی او اس، ویندوز، مک
بسته برنزی
برنزی
تومان 79 ماهانه
پشتیبانی 24 ساعته
40 گیگ مصرف منصفانه
قابلیت اتصال 2 کاربر
اندروید، آی او اس، ویندوز، مک
بسته نقره ای
نقره ای
تومان 129 ماهانه
پشتیبانی 24 ساعته
70 گیگ مصرف منصفانه
قابلیت اتصال 3 کاربر
اندروید، آی او اس، ویندوز، مک
بسته طلایی
طلایی
تومان 179 ماهانه
پشتیبانی 24 ساعته
100 گیگ مصرف منصفانه
قابلیت اتصال 4 کاربر
اندروید، آی او اس، ویندوز، مک